تایپوگرافی

برخی از نمونه کارها

حالات لیست

 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی;
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی;
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی;
 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما

حالات لیست

نسخه پایه

 • ثبت رایگان دامنه
 • کنترل پنل مدیریتی وبسایت
 • طراحی 5 صفحه داخلی به صورت رایگان
 • زمان تحویل وبسایت 7 روز کاری
 • طراحی بر اساس قالب های آماده ،امکان معرفی سازمان و نوع فعالیت، اطلاع رسانی کامل راه های ارتباطی ،معرفی محصولات ، ایجاد منو و زیر منو به صورت نا محدود و ...

نسخه شرکتی

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی و ایجاد 8 صفحه داخلی
 • طراحی مطابق با نظر و سلیقه مشتری ایجاد می گردد،امکان معرفی سازمان و نوع فعالیت، معرفی محصولات، ایجاد منو و زیر منو ، امکان تخصیص ماژول های کاربردی و ...

نسخه حرفه ایی

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی و ایجاد 10 صفحه داخلی مطابق با نمونه
 • طراحی مطابق با نظر و سلیقه مشتری و به صورت واکنش گرا (Responsive) ایجاد می گردد،امکان معرفی و نمایش محصولات، ایجاد منو، امکان تخصیص ماژول های کاربردی و ...

نسخه فروشگاهی

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی بر اساس نسخه های فروشگاهی
 • طراحی به صورت فروشگاهی و  سازگار با موبایل(Responsive) ایجاد می گردد،امکان معرفی و نمایش محصولات به صورت گروه بندی ، تخصیص ماژول های کاربردی فروشگاهی و حرفه ایی ...

نسخه خبری

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی بر اساس نسخه های خبری و تبلیغاتی
 • طراحی بر اساس وب سایت های اختصاصی و سازگار با موبایل(Responsive) ایجاد می گردد،امکان معرفی پکیج ها به صورت گروه بندی ، تخصیص ماژول های خرید و فروش آنلاین و حرفه ایی ..

نسخه سازمانی

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی تخصصی  و حرفه ایی بر اساس زمینه فعالیت
 • طراحی بر اساس وب سایت های سازمانی  حرفه ایی ایجاد می گردد،امکان تخصیص ماژول های کاملا کاربردی سازمانی  و بروز به طور مثال ماژول مناقصه مزایده ، ماژول چارت سازمانی و ...

حالات لیست

نسخه پایه

 • ثبت رایگان دامنه
 • کنترل پنل مدیریتی وبسایت
 • طراحی 5 صفحه داخلی به صورت رایگان
 • زمان تحویل وبسایت 7 روز کاری
 • طراحی بر اساس قالب های آماده ،امکان معرفی سازمان و نوع فعالیت، اطلاع رسانی کامل راه های ارتباطی ،معرفی محصولات ، ایجاد منو و زیر منو به صورت نا محدود و ...

نسخه شرکتی

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی و ایجاد 8 صفحه داخلی
 • طراحی مطابق با نظر و سلیقه مشتری ایجاد می گردد،امکان معرفی سازمان و نوع فعالیت، معرفی محصولات، ایجاد منو و زیر منو ، امکان تخصیص ماژول های کاربردی و ...

نسخه حرفه ایی

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی و ایجاد 10 صفحه داخلی مطابق با نمونه
 • طراحی مطابق با نظر و سلیقه مشتری و به صورت واکنش گرا (Responsive) ایجاد می گردد،امکان معرفی و نمایش محصولات، ایجاد منو، امکان تخصیص ماژول های کاربردی و ...

نسخه فروشگاهی

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی بر اساس نسخه های فروشگاهی
 • طراحی به صورت فروشگاهی و  سازگار با موبایل(Responsive) ایجاد می گردد،امکان معرفی و نمایش محصولات به صورت گروه بندی ، تخصیص ماژول های کاربردی فروشگاهی و حرفه ایی ...

نسخه خبری

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی بر اساس نسخه های خبری و تبلیغاتی
 • طراحی بر اساس وب سایت های اختصاصی و سازگار با موبایل(Responsive) ایجاد می گردد،امکان معرفی پکیج ها به صورت گروه بندی ، تخصیص ماژول های خرید و فروش آنلاین و حرفه ایی ..

نسخه سازمانی

 • ثبت رایگان دامنه و تخصیص سرویس میزبانی
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • طراحی تخصصی  و حرفه ایی بر اساس زمینه فعالیت
 • طراحی بر اساس وب سایت های سازمانی  حرفه ایی ایجاد می گردد،امکان تخصیص ماژول های کاملا کاربردی سازمانی  و بروز به طور مثال ماژول مناقصه مزایده ، ماژول چارت سازمانی و ...