1) توافقنامه و تغييرات
مشتري متعهد مي شود كه با تغييراتي كه ممكن است آریا وب هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات آریا وب را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشتري در استفاده از محصولات و خدمات آریا وب انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي آریا وب مسترد نمي گردد. مشتري مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات آریا وب مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به آریا وب اطلاع دهد. بديهي است اطلاع رساني مشتري نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.
2) تغييرات تعرفه

در صورتي كه تعرفه يك سرويس در هنگام استفاده آن سرويس تغيير نمايد، خريدار در صورتي كه تمايل به ارتقاء سرويس فعلي داشته باشد، بايد قيمت هاي جديد را رعايت نمايد. بنابراين خدماتي كه با تعرفه قبلي خريداري شده اند تنها تا پايان همان دوره ارائه مي گردند.
درصورت تمايل مشتري به ارتقاء سرويس ميزباني، اين ارتقاء از يك سرويس به سرويس بالاتر از همان نوع صورت مي گيرد.
روش محاسبه هزينه در چنين شرايطي به اين صورت است:
ميزان استفاده كاربر از سرويس فعلي بصورت ماه شمار محاسبه شده و باقي مانده مبلغ به او برگردانده مي شود و سپس هزينه سرويس جديد با توجه به تعرفه موجود محاسبه مي شود.

سرويس هاي خريداري شده توسط مشتري تنزل داده نخواهد شد و تنها در هنگام تمديد سرويس اين امكان وجود دارد كه فضاي فعلي حذف و فضاي جديد تهيه شود كه در اين صورت كليه اطلاعات بايد بار ديگر بارگذاي شوند.
تغييرات صورت گرفته در تعرفه از طريق وب سايت شركت (www.ariaweb.com) منتشر شده و مشتري مي بايست از اين تعرفه ها در هنگام خريد تبعيت نمايد. مگر در شرايطي كه پيش فاكتوري وجود داشته باشد كه پيش از اين تغييرات صادر شده باشد.

3) تغييرات فني

شركت آریا وب به منظور ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده، اين حق را دارد كه اقدام به اعمال تغييرات در سرويس هاي موجود نمايد. در صورتي كه در اين مواقع سرويس مشتري تحت تاثير قرار بگيرد، شركت وظيفه دارد اين موضوع را توسط وب سايت يا از طريق ارسال به آدرس ايميل مشتري طي يك ماه تا يك روز قبل از آن به اطلاع او برساند. مشتري نيز بايد شرايط بوجود آمده را درك نموده و خود را با اين تغييرات سازگار نمايد.
هرگاه به دليل اضطرارهاي بوجود آمده شركت امكان اطلاع رساني نداشته باشد، در چنين شرايطي آریا وب هيچ مسئوليتي در اين قبال نخواهد داشت.
همچنين مشتري به شركت اين وكالت را مي دهد كه شركت به منظور ارتقاء كيفيت سرويس ها مي تواند بر روي خدمات و محصولات فعاليت هاي فني (سخت افزاري و نرم افزاري) انجام دهد.

4) اطلاعات صحيح

مشتري موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات آریا وب اطلاعات صحيح در اختيار آریا وب قرار دهدو آریا وب براي برقراري هرگونه ارتباط با مشتري از اطلاعات ارائه شده توسط مشتري استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه مي دهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا آریا وب شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد آریا وب به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشتري را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.

5) حفظ اطلاعات محرمانه

شما مي توانيد در اين قسمت رويه حفظ اطلاعات محرمانه در آریا وب را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامي محصولات و خدمات آریا وب اعمال مي شود.

اين رويه در برگيرنده حقوق مشتري و مسئوليت آریا وب در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشتري است. آریا وب از اطلاعات مشتري بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.

6) امنيت حساب

مشتري متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشتري انجام گيرد به عهده خود مشتري است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به آریا وب اطلاع داده شود.بديهي است آریا وب هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشتري با و يا بدون اطلاع مشتري انجام شده نمپذيرد. مشتري همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به آریا وب يا ديگر مشتريان كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشتري بوده به عهده مشتري مي باشد. مشتري مي بايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشتري انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشتري و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشتري مي باشد. آریا وب از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشتري با و يا بدون اجازه مشتري خودداري مي كند.

7) عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

مشتري موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.

چنانچه آریا وب به علت استفاده غيرقانوني مشتري از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشتري را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشتري نخواهد بود.

آریا وب حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد آریا وب در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد.

چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشتري تهيه شده باشد آریا وب اجباري براي نظارت بر استفاده مشتري از خدمات و محصولات را ندارد.

آریا وب اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.

آریا وب مجاز است دسترسي مشتري به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.

چنانچه استفاده مشتري از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه آریا وب، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، آریا وب مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشتري خود خاتمه دهد.

آریا وب همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشتري اقدام مي نمايد.

چنانچه استفاده مشتري از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد آریا وب مجاز به لغو سرويس مشتري خواهد بود.

اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و … طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.

8) عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت

آریا وب به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشتري متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به آریا وب مي باشد. مشتري تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه آریا وب را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.

9) مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي آریا وب متعلق به آریا وب است. مشتري موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.

مشتري درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت آریا وب مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و آریا وب صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشتري درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از آریا وب يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشتري واگذار نشده است.

10) استفاده از محصولات نرم افزاري آریـا وب

چنانچه مشتري محصولات نرم افزاري گواهي شده آریا وب را تهيه نمايد، آریا وب به مشتري يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد.

مشتري مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند.

مشتري نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد.

هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد.

آریا وب تمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد.

نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشتري به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي آریا وب هستند.

كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري آریا وب بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود.

هیچ یک از برنامه‌های سفارشی کاربران در زمینه محصولات نرم‌افزاری انحصاری نمی‌باشد مگر آنکه در قرارداد به صراحتا عنوان شود که انحصاری است.

بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشتري اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشتري تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي آریا وب محفوظ مي باشد.

آریا وب محصولات نرم افزاري خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين فروش ندارد.

11) هزينه و پرداخت

كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشتري قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

آریا وب صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود (www.parsdata.com) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشتري با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت آریا وب قابل انجام است. مشتري مي تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد.

چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورتحساب ماهانه مشتري براساس نرخ خريد تعيين مي شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورتحساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولاني تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد، آریا وب به طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودي پيش پرداخت حساب مشتري بر اساس نرخ هاي جاري آریا وب دريافت خواهد كرد.

چنانچه به هر دليل آریا وب موفق به دريافت بدهي مشتري، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشتري موافقت مي نمايد كه آریا وب مشتري را براي تسويه بدهي تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشتري توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل آریا وب نتواند كل مبلغ بدهي مشتري بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشتري موافقت مي نمايد كه آریا وب مشتري را براي تسويه بدهي تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بمنظور تسويه بدهي، آریا وب خود را مجاز مي داند تا بلافاصله سرويس مشتري را كه بوسيله مشتري يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد.

صورت حساب هزينه ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشتري دريافت مي شود. مشتري مي تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت “افزايش اعتبار” خود تعيين نمايد. مشتري توافق مي كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه آریا وب موفق به دريافت هزينه سرويس مشتري از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، آریا وب هيچ مسئوليتي در قبال مشتري و يا شخص ثالث نخواهد داشت.